1. 120 ปี กรมชลประทาน
 2. covid-19
 3. มาตรการประหยัดน้ำ
 4. สอบถาม น้ำ
 5. แผน/ผล จัดการน้ำ

นิทรรศการเสมือนจริง 120 ปี กรมชลประทาน

covid19 ori2 65

water saving measures 8 resize

contact02 resize

info 2.jpg resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมติดตามเงินกันไว้เหลือมปี 2564 ของโครงการชลประทานลำปาง

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามเงินกันไว้...

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดส...

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแล...

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2565
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประ...

วันจันทร์, 04 กรกฎาคม 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงอนุกรรมาธิการสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

           วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้...

วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
โครงการชลประทานพะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่ว...

วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปก...

วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา มอบหมายให้นายสุเมธ ธิมา ห...

วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในก...

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2565

            วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมกรมกา...

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำสู่ความเข้มแข็ง (หลักสูตร 1 วัน) การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) ใหม่ ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

           วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา  มอ...

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565
โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

            วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วย นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่า...

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. Clipling
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. งบทดลอง
 6. สลิป (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขออภัย ข้อมูลเฉพาะสมาชิก ต้อง Login เข้าระบบครับ

ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

     
doc online ori2 1 Training ori2 1 IT Support
     

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1560492
วันนี้1077
สัปดาห์นี้2227
เดือนนี้6236
รวมทั้งหมด1560492
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560