1. 120 ปี กรมชลประทาน
  2. covid-19
  3. มาตรการประหยัดน้ำ
  4. สอบถาม น้ำ
  5. แผน/ผล จัดการน้ำ

นิทรรศการเสมือนจริง 120 ปี กรมชลประทาน

covid19 ori2 65

water saving measures 8 resize

contact02 resize

info 2.jpg resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

      วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยก...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคม 2565 และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เกิดอุทกภัย

          วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัด...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการ ปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน ณ บริเวณที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา

            วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายใ...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จัดกิจกรรมปลูกข้าว ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9

          วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้า...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา (แห่งใหม่)

         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายปาโมกข์ ปิงมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมแสดงความยินดี กับธนารักษ์พื้นที่พะเยา...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 18/2565

           วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญ...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในการ...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

            วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย และหน่วยงานที่เก...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายศราวุฒิ ธรรมเสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่ลาว และ...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่

         วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายธีระพงษ์ เทพทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุ...

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อน...

  1. เนื้อหาล่าสุด
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

Information Center

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

     
doc online ori2 1 Training ori2 1 IT Support
     

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

  1. แหล่งท่องเที่ยว
  2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1627321
วันนี้839
สัปดาห์นี้11872
เดือนนี้26672
รวมทั้งหมด1627321
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560