Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 1ก ,1ข ,3 ,4 และ 10 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ทำการขุดลอกตะกอนดินและแผ้วถางกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ประจำปี 2561 รวมถึงการรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนต่อไป
1234

 

เข้าสู่ระบบ