Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

        วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนสั่งซื้อและกระจายผลผลิตสับปะรดคุณภาพของเกษตรกร ให้กับ บุคลากรในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดในจังหวัดลำปางที่มีจำนวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ส่งผลทำให้เกษตรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดลำปาง ประสบปัญหาสับปะรดราคาถูก และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดของเกษตรจังหวัดลำปาง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1 11 21 3

 

เข้าสู่ระบบ