Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 10 มิถุนายน 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 3 กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณห้วยผาบง คลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำ ในฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณห้วยผาบง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1 41 21 11 3

 

เข้าสู่ระบบ