Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

        วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำ สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานสร้างรายได้ สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการจ้างแรงงานชลประทาน มีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน และเกษตรกรคลองซอย 1ก 1ข – 6 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

Image00002

Image00001

Image00004

Image00003

 

เข้าสู่ระบบ