Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำและการปลูกข้าวนาปี 2561 และติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงซ่อมแซมระบบคลองชลประทาน และติดตามผลการดำเนินงานในปี 2561 รวมถึงชี้แจงแนวทางการจ้างแรงงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

1 11 21 31 4

 

เข้าสู่ระบบ