Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการก่อสร้างเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์จังหวัดลำปางในอนาคต ณ บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
 1 71 11 21 3

 

เข้าสู่ระบบ