Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประเมินเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2562 มีนายชัยชาญ สังข์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 รองประธานคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาคเหนือ เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดำเนินการประเมิน จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านวังเลียบ เพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านวังเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 MG 1761 MG 1772 MG 1828 MG 1834 MG 1868

 

เข้าสู่ระบบ