Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

     วันที่ 23 มีนาคม 2561  นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ พบปะ ปรับทุกข์ ผูกมิตร วิเคราะห์ถึงปัญหาความเดือดร้อน รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกล้วยแพะ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดพระเจ้านั่งแท่น บ้านกล้วยม่วง หมู่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1234

 

เข้าสู่ระบบ