Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

     วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังเป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ติดตามแผนงานและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1234

 

เข้าสู่ระบบ