Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ พบปะ ปรับทุกข์ ผูกมิตร วิเคราะห์ถึงปัญหาความเดือดร้อน รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในเขตพื้นที่ ตำบลกล้วยแพะ บริเวณศาลาวัดกล้วยหลวง บ้านกล้วยหลวง หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ และราษฎรตำบลชมพู บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยหล่อ หมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีราษฎรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
1472

เข้าสู่ระบบ