Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 10 มีนาคม 2561 นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ พบปะ ปรับทุกข์ ผูกมิตรกับประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรตำบล มีราษฎรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ 10 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1243

 

เข้าสู่ระบบ