Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 11 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจกรมชลประทาน ร่วมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2562 การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ แผนงานและงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจสอบเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง
24962 (3).jpg24962 (1).jpg24962 (4).jpg24962 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ