Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านผึ้งฝาย 6 ห้วยแม่ปูน เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) ประจำปี 2560 รวมถึงการกำหนดจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

124


3 

 

เข้าสู่ระบบ