Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

         เมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม 2561  นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมวางแผน ออกแบบ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โดยพิจารณาปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อรองรับการส่งน้ำและการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งปัจจุบัน คลองส่งน้ำแม่วังฝั่งขวาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการส่งน้ำและการระบายน้ำ
3246

 

เข้าสู่ระบบ