Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” เพื่อฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก เพื่อสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่เห็นถึงคุณค่าของ ป่าไม้ เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดอากาศร้อน สร้างเมืองลำปางให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
30862 (1).jpg30862 (2).jpg30862 (3).jpg30862 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ