Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นายรังสิต  จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในลำห้วยแม่ปูน วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรปิด-เปิดน้ำตามรอบเวรที่กำหนด มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

7265

 

เข้าสู่ระบบ