Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามภารกิจของกรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562 การดำเนินงานงบประมาณ ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 การดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
28862 (1).jpg28862 (2).jpg28862 (3).jpg28862 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ