Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นำโดย นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 1 , 5 , 7 , 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา ขุดลอกตะกอนดินและแผ้วถางกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2560/61 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ณ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

4563

 

เข้าสู่ระบบ