Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561 มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1234

 

เข้าสู่ระบบ