Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 4ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ขุดลอกตะกอนดินและแผ้วถางกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวาง   ทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2560/61 และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ บริเวณคลองซอย 4ข คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1347

 

เข้าสู่ระบบ