Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นำโดย นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำทำการขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคูส่งน้ำภายในคลองซอย 5คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และคลองซอย 1 ก , 1 ข คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมการส่งน้ำสำหรับ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี 2561 ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงตลอดฤดูการส่งน้ำ 
17.1017.117.518.918.1518.4

 

เข้าสู่ระบบ