Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน การดำเนินงานงบประมาณ และผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยมี หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
266621 (3).jpg266621 (4).jpg266621 (2).jpg266621 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ