Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 และแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชในลำคลอง ก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ โดยราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

266621 (2).jpg266621 (1).jpg266621 (3).jpg266621 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ