Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ลำห้วยแม่ปูน บ้านศาลาดงลาน เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 ตลอดจนนัดหมายกลุ่มเกษตรกรทำการขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืชในลำคลองก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ โดยราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
25662 (4).jpg25662 (3).jpg25662 (1).jpg25662 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ