Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายกุลธร รัตนเสรี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายลูกที่ 16 ห้วยแม่ปุง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงฝายลูกที่ 16 ห้วยแม่ปุง ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้องขอและขอรับสนับสนุน ณ บริเวณฝายลูกที่ 16 ห้วยแม่ปุง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
20662 (1).jpg20662 (2).jpg20662 (3).jpg20662 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ