Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้นายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ทำการขุดลอกตะกอนดินและแผ้วถางกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2560/61 และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ณ บริเวณคลองซอย 8 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

84

57

 

เข้าสู่ระบบ