Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง (ฝั่งใต้) ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด” ปี 2562 โดยร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองลำปาง ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณสะพาน 200 ปี จนถึงวัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
14662 (2).jpg14662 (1).jpg14662 (3).jpg14662 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ