Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 9 ในพื้นที่ ตำบลพระบาท เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 โดยราษฎร ในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
1306621 (2).jpg1306621 (4).jpg1306621 (1).jpg1306621 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ