Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายธงชัย กิจจคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายวิรันดร์ ต๊ะสูง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 3 นายสมเกียรติ ยศปินตา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 4 และนายไล คำพิจัย ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 5 จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คลองซอย 3 คลองซอย 4 คลองซอย 5 และ คลองซอย 6 เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี ประจำปี 2562 โดยราษฎรในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
12662 (3).jpg12662 (4).jpg12662 (1).jpg12662 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ