Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง การจัดซื้อจัดจ้าง และวางแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 MG 0509 MG 0510 MG 0511 MG 0512

 

เข้าสู่ระบบ