Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย นายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมการประชุมกำหนดเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปี และจัดทำแผนการ ส่งน้ำ ประจำปี 2562 มีนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำของเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง สำนักงานพานิชย์จังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
6662 (3).jpg6662 (1).jpg6662 (4).jpg6662 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ