Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  โดยร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่สาธารณะบริเวณวัดบ้านหลุก และร่วมพัฒนาลำน้ำจาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลำน้ำแม่จาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน      
4662 (1).jpg4662 (3).jpg4662 (4).jpg4662 (2).jpg

 

เข้าสู่ระบบ