Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการชลประทาน มีคณะกรรมการจัดการชลประทาน จำนวน 39 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

28562 (1).jpg28562 (2).jpg28562 (3).jpg28562 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ