Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน       วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” เพื่อฟื้นฟู  เพิ่มพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก เพื่อสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่เห็นถึงคุณค่าของ ป่าไม้ เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดอากาศร้อน สร้างเมืองลำปางให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ณ บริเวณภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
24562 (3).jpg24562 (7).jpg24562 (12).jpg24562 (21).jpg

 

เข้าสู่ระบบ