Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

นที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์แม่น้ำวัง (ฝั่งใต้) ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ “จังหวัดลำปางสะอาด” ปี 2562 โดยร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองลำปาง ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ณ บริเวณสะพาน 200 ปี ถึงวัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

10562 (2).jpg10562 (1).jpg10562 (3).jpg10562 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ