Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมเรื่องการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้โครงการที่มีการจัดเก็บรายได้ค่าชลประทาน มีนายเทเวศร์ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปอย่างมีประสทธิภาพ มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1ก, 1ข, 2 แม่วังฝั่งซ้าย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3662 (2).jpg3662 (3).jpg3662 (4).jpg3662 (1).jpg

 

เข้าสู่ระบบ