Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดนิทรรศการ ประจำปี 2561 รวมทั้งหารือพิจารณาแนวทาง และรูปแบบการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานจาก 8 กระทรวงหลักในจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง
447914S 16850956S 16850957S 16850955S 16850958

 

เข้าสู่ระบบ