Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  พร้อมด้วยนายอนันทชาต  เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและอาคารส่งน้ำให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนสำรวจความก้าวหน้าของเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ณ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1234

 

เข้าสู่ระบบ