Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นางสาวนฤมล วานิชพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2532562 (2).jpg2532562 (1).jpg2532562 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ