Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าสำรวจและเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 2 ล้านไร่ ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกำไร คุ้มสุด พื้นที่ 1 แปลง จำนวน 11 ไร่ นางสมนึก คำแหง พื้นที่ 1 แปลง จำนวน 15 ไร่ และพื้นที่ตำบลพิชัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนภดล คำหนัก พื้นที่ 2 แปลง จำนวน 20 ไร่ และ 2 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน พร้อมทั้งบันทึกภาพและจับพิกัดเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง นำไปเป็นข้อมูลพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

25362 (1).jpg25362 (2).jpg25362 (4).jpg25362 (5).jpg

 

เข้าสู่ระบบ