Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ Smart farmer เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่รับผิดชอบ รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรค วางแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเน้นย้ำให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง
 MG 0354 MG 0357 MG 0358 MG 0359 MG 0360 MG 0361

 

เข้าสู่ระบบ