Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงตรวจสอบพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อทำการวางแผนงานซ่อมแซมประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเหลือราษฎรในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ประมาณ 5,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับน้ำ เก็บกักน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในฤดูฝนและฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

0002000400030001

 

เข้าสู่ระบบ