Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง  มอบหมายให้ นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จัดประชุมพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย 10ข เพื่อชี้แจงเรื่องแผนการส่งน้ำ การขุดลอกตะกอนดินก่อนถึงฤดูการส่งน้ำ และแนวทางการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง โดยมีเกษตรกรและประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองซอย 10ข เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแผนและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ณ ที่ทำการชั่วคราวบ้านพักคลองซอย 10ข ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

000100070005

 

เข้าสู่ระบบ