Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองซอย 3, คลองซอย 4 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อชี้แจงเรื่องการวางแผนงานจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ รอบเวรการส่งน้ำ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อคิดเห็น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ บริเวณวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปา
13022562 (1).jpg13022562 (2).jpg13022562 (5).jpg13022562 (4).jpg

 

เข้าสู่ระบบ