Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้ติดตามความก้าวหน้าของแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 MG 0345 MG 0337 MG 0338 MG 0339

 

เข้าสู่ระบบ