Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  นายรังสิต จันทร์สิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในลำห้วยแม่ปุง เพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และร่วมกันหารือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา มีนายชาญณรงค์ วงศ์จินา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0006

0004

0009

0007

เข้าสู่ระบบ