Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ  รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองซอย1, คลองซอย2 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง โดยทำการแผ้วถางกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งน้ำในฤดูการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2561/62 และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณ คลองซอย1, คลองซอย 2 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
812562 (6).jpg812562 (1).jpg812562 (5).jpg812562 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ