Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ นายจิรยุทธ รักบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้โครงการชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการชลประทาน คุณค่าของน้ำและเผยแพร่ความรู้ด้านชลประทานให้กับยุวชลกร ตลอดจนเพื่อให้ยุวชลกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายงานชลประทาน พร้อมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการชลประทานไปเผยแพร่สู่ชุมชน โดยมี นายเสถียร ปัญญาสีห์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทองทิพย์วิทยาเป็นประธาน  ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ตำบลแม่โจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

325

614

เข้าสู่ระบบ