Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาและผลความก้าวหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี การเตรียมความพร้อมในการปลูกพืชฤดูแล้งปี2561/62 การบริหารจัดการน้ำ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามความก้าวหน้าของงานตามภารกิจต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดลำปาง โครงการ“ลำปางสะอาด”และการรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาย มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
271161 (1).jpg271161 (4).jpg271161 (2).jpg271161 (3).jpg

 

เข้าสู่ระบบ